BİZİ TAKİP EDİN
İSTANBUL, TURKEY
16 ARALIK 2007 / 18:24

Sanimaks

Temizlik Malzemesi Yardımı için

ENTEM Endüstriyel Temizlik
Malzemeleri San. Ltd. Şti.
www.entemltd.com
0216 527 88 03 - 07
(Telefon ederken lütfen
Yedikule Hayvan Barınağı için olduğunu belirtiniz)

2000 köpeğin bulunduğu barınağımızda hijyen çok önemlidir. Koğuşlar günde 5 kere dezenfektanlarla temizlenmektedir.
Hijyen konusunun üzerinde hassaslıkla durmamızın nedeni, barınağımızda bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi ve hasta olan köpeklerimizin bir an önce iyileşmesine yardımcı olmaya çalışmaktır.

Bir süre öncesine kadar dezenfete amacı ile çamaşır suyu kullanılmakta idi. Ancak çamaşır suyunun bazı olumsuz etkileri nedeni ile Sanimaks kullanılmaya başlanmıştır. Aşağıda neden Sanimaks kullandığımız açıklanmaktadır.

Sanimaks, güçlü, çok amaçlı konsantre dezenfektan

Ingiliz Nipa Laboratories işbirliğiyle üretilen Sanimaks: bakteri, mantar, virüs, vb. hastalık yapıcı mikropları anında yok eden ve gelişmelerini engelleyen güçlü, hoş kokulu, konsantre bir dezenfektandır. Sanimaks' ın etken maddesi P-Chloro-M-Xylenol (PCMX) genel olarak "klorfenolikler" olarak bilinen dezenfektanlar grubuna girmektedir. Yapılan araştırmalar, klorfenoliklerin diğer bilinen dezenfektan maddelerden mikrobiyolojik aktivite ve toksikoloji açılarından çok daha üstün olduğunu göstermektedir.

Antimikrobik etki:

Klorfenoliklerin etki mekanizması bugün artık daha iyi bilinmektedir. Hangi protein olduğu tartışmalı olmakla beraber, mekanizma esas olarak fenol ile bakterilerin bünyesindeki protein arasında oluşan reaksiyona dayanmaktadır. Önceleri, bakterilerdeki enzim proteinlerinin tahrip edildiği düşünülürken, günümüzdeki teori, bakteri hücre zarındaki proteinlerin tahrip olduğu, böylelikle ikincil ve üçüncül yapıların bozulmasıyla "purine" gibi spesifik bazların da açığa çıktığı bir süreçte bakteri hücresinin tümüyle çökertildiği şeklindedir. Bu nedenle klorofenolikler bakteriostatik değil, bakterisit etki gösterirler.Yani temas ettiği mikropları öldürürler.Buna karşılık örneğin "quaternary ammonium" bileşikleri (özellikle yüksek seyreltmelerde) bakteriostatik etki göstererek bakterilerin çoğalmalarını önler ama etkileri geçtiğinde bakteriler tekrar çoğalmaya başlar.

Toksikoloji:

Klorfenoliklerin yüksek mikrobiyolojik aktivitelerine rağmen toksisiteleri çok düşüktür.Tipik olarak "quaternary ammonium" bileşiklerinden 5-10 kat daha az toksiktirler. Toksisite açısından diğer bilinen tüm dezenfektan aktif maddelerinden de üstündürler.

SANİMAKS’ IN DİĞER DEZENFEKTANLARLA KIYASLANMASI:

Dezenfektanlar, bileşimlerine ve içerdikleri aktif maddelere göre sınıflandırılırlar.

Alkoller,
Klor ve klorlu bileşikler ( hipoklorit yani çamaşır suyu )
Peroksijen ( Hidrojen peroksit veya perasetik asit ),
İyodoforlar ( Betadine ve Wescodyne gibi )
Fenol bazlılar,
Kuaternary Amonyum bazlı ( Zefiran gibi ).

SANİMAKS:

 • Aşağıda, sayılan olumsuz özelliklerin hiç biri SaniMaks için geçerli değildir.
 • Etkisi hızlı ve uzun süre kalıcıdır.
 • Yanıcı değildir.
 • Yüzeylere zarar vermez.
 • Zehirli koku veya buhar yaymaz, toksik değildir.
 • Cilde zarar vermez.

ALKOLLER:

 • Dezenfeksiyon etkisi yapabilmeleri için en az 5 dakika ıslak temas gerekir.
 • Sadece bazı alkol türleri gerçek dezenfektan özelliklerine sahiptir.
 • Tüm virüslere karşı etkili değildirler.
 • Uçucu ve yanıcıdırlar.
 • Cildi kurutur ve tahriş edebilirler.
 • Koku ve buharları gözler ve solunum sistemini tahriş edebilir.
 • Sentetik yüzeylere zarar verebilir, plastik ve lastik yüzeylerin şişmesine ve
 • sertleşmelerine neden olurlar.

KLOR VE KLORLU BİLEŞİKLER:

 • Had safhada aşındırıcı özelliğe sahiptirler.
 • Dokulara yakıcı etkileri vardır.
 • Organik madde ve atıklarla ( kan, doku, tükürük, v.b.) etkilerini hızla yitirirler.
 • Buharları tahriş edici olabilir.
 • Asitlerle ve formaldehitle temas ettikleri taktirde çok tehlikeli gazların çıkmasına neden olurlar.
 • Sulandırıldıklarında etkilerini hızla kaybederler.

PEROKSİJENLER:

 • Oksitleme özellikleri yüzeyleri ve cihazları aşındırabilir.
 • Yüzeylerden iyi durulanmadıkları taktirde enterit ve kolit’e neden olabilirler.
 • Sulandırıldıklarında kararsız hale gelirler.

İYODOFORLAR:

 • Etkileri oldukça yavaştır, öldürme süreleri oldukça uzundur.
 • Cildi kurutup çatlatabilir, uzun süreli temaslarda dokuyu yakabilir.
 • Günlük hazırlanmaları gerekir, kullanılmayanlar atılmalıdır.
 • Sert suda etkilerini yitirirler.
 • Solüsyonları kumaş, plastik ve diğer sentetik yüzeylerde lekeye neden olurlar.
 • Metal ve lastik yüzeyleri aşındırırlar.
 • Bazı personel üzerinde temastan kaynaklanan aşırı hassasiyete neden olabilirler.

FENOLLER:

 • Cilt ve gözler için tehlikeli olabilirler.
 • Uzun süreli kullanımlarda ciltte renk kaybına sebep olabilirler.
 • Genellikle, solunum sistemi ve sinüs problemlerine neden olurlar.
 • Bazı plastik ve kauçuk türlerini aşındırırlar.
 • Yanıcıdırlar.
 • Yüzeylerde temizlenmesi gereken film tabakası oluştururlar.
 • Solüsyonların günlük hazırlanması gerekir, kullanılamayanların atılması gerekir.

KUATERNARY AMONYUM BAZLILAR:

 • Bazı virüslere ( tüberküloz gibi ) karşı etkili değillerdir.
 • Organik maddelerin varlığında etkileri azalır.
 • Katyoniktirler ve sabunlarla uyumlu değildirler.
 • Bazı maddeler ( pamuk, yün gibi ) tarafından aktif maddeleri emilerek etkilerini yitirirler.
 • Sert su aktivitelerini engelleyebilir.
 • Çoğu patojene karşı etkisizdirler.
ETİKETLER : Ana Sayfa