BİZİ TAKİP EDİN
İSTANBUL, TURKEY
18 KASIM 2007 / 21:52

İleri Düzey İtaat

Bu başlık altında köpeğe verilen bekçilik ve koruma eğitimleri amaçlanır.Bunun için köpeğe bu tür eğitimleri vermeden önce evdeki bireylerin yaş ve ruhsal durumlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.Unutulmaması gereken bir nokta ise, köpek komutu aldıktan sonra caydırmak ve korumak amacıyla öne doğru havlayarak atlayacağı veya ısıracağı için bu komutların şaka mahiyetinde kullanılmaması gerektiğidir. İleri eğitim profesyonellik gerektirir,bunun için aşağıda ana hatlarıyla bahsedilen eğitimlerin verilmesi için köpeğiniz bir eğitici ye veya bir kulübe verilmelidir. Bu eğitimlerin çoğunda bir yardımcı kullanılır. Eğitime başlamadan önce köpek genel ve temel komutları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelidir.

A) BEKÇİLİK EĞİTİMİ: Bu tür eğitime alınacak olan bir köpeğin küçüklükten itibaren belli bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bunların başında;

a) Köpeğin çevreye karşı fazla duyarlı olması ve tepki göstermesi,

b) Köpeğin sahiplenme iç güdüsü olması, c)Köpeğin korkak olmaması,

d) Yabancılara karşı az çok tepkisi olması,

e) Köpeğin ırkının uygun olması gelir.

Yukarıda bahsedilen özelliklere sahip bir köpeğin eğitimi daha kolay ve verimli olur.

Küçük yaştan itibaren belirli bir alanda büyümüş, yabancılarla dostluk kurmamış bir köpek bekçilik görevini içgüdüsel olarak geliştirir ve yabancılara karşı reaksiyon gösterir. Bu köpekler yabancılara karşı havlamaya kalktıklarında kesinlikle cezalandırılmamalıdır, Aksine ödüllendirilmelidir. Bu köpeğin korunması altında olan bölgeye yabancıların girişi yasaklanmalı ve uyarıcı tabelalar konulmalıdır. Bu alanda köpek rahatlıkla hareket edebilmelidir, Bu eğitimde ilk olarak köpek iyice denetim altına alınmalı,bu amaçla köpek bir yere bağlanmalı veya eğitici köpeği iyice zaptetmelidir. Eğitici köpekle öncelikle ilgilenir, eğlenir.

Köpek sakinleştikten sonra kışkırtıcı rolünü üstlenen yardımcı eğitici gizlenerek gelir. Kendini bir ağaç arkasına veya kapı arkasına köpeğin dikkatini çekecek bir sesle yaklaşır. Köpek yaklaşan yabancıya karşı diklenip, kulak kabartıp havlayınca eğitici köpeği överek tut komutuyla kışkırtır ve yabancıya doğru bir adım ilerleyerek geri çekilir. Böylece köpeğin yabancıya karşı atak yapmasını sağlar.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Yardımcı hiçbir zaman köpeğe üstünlük kurmamalıdır.

2. Köpeği kışkırtmak amacıyla can acıtıcı davranışlarda bulunulmamalıdır.

3. Yardımcı her zaman aynı yönde yaklaşmamalı. Böylece köpeğin aynı noktaya konsantre olması önlenmiş olur.

4. Köpeğin yabancılara karşı dostluk kurması doğru değildir.

5. Bu tür eğitim alan köpek, yemek kabından başka bir yerden veya başka birisin elinden yemek yerse cezalandırılmalıdır.

6. Köpeğin özgüveni en üst düzeye ulaştırılmalıdır.

Bu eğitim köpeğin içerisinde bulunduğu tel kafesin içinde de yapılabilir. Bu amaçla eğitici köpeğin ~a yanında yerini alır, köpekle ilgilenmeye başlar, bu sırada yardımcısı saklanarak kafese yaklaşır. Eğitici köpeği aktive eder ve köpeğin yabancının geldiği noktaya konsantre olmasını sağlar. Köpek -havlayıp kafes içersinde yabancıya doğru atakta bulunuyorsa, köpek ödüllendirilir. Aksi taktirde yabancı tel kafese yaklaşarak elindeki bez veya sopayla tele vurarak köpeği saldırması için daha fazla tahrik eder.

Genellikle halk arasında köpeğin karanlık bir odaya kapatılması ile saldırganlığının arttığı düşünülmektedir. Bekçilik için bu uygulama yanlıştır.
ETİKETLER : Ana Sayfa