BİZİ TAKİP EDİN
İSTANBUL, TURKEY
07 ARALIK 2007 / 00:43

Hayvan sahibi olmak zorlaşıyor

Ev ve süs hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe göre, 16 yaşından küçükler, ev ve süs hayvanı sahibi olamayacak. Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemeyecek, üretilemeyecek, satılamayacak.


Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esas olacak. Hayvan sahiplerinin, hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde, doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldıracak, bakacak veya dağıtımını yapacak. Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç 30 gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlü olacak. Kayıtlar ticari amaçla kullanılamayacak. Sahiplenilen hayvanlar terk edilemeyecek, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilecek ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilecek.

SATIŞ YAPANLAR EĞİTİLECEK
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, sertifika almakla yükümlü olacak. Ev ve süs hayvanı satışı yapılan işyerlerinin sahipleri, bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara, veteriner hekim tarafından mikroçip taktırarak kayıt altına alacak. Satıcılar, hayvanları alanları bakım konusunda bilgilendirecek.

SAHİPSİZ HAYVANLAR KISIRLAŞTIRILACAK
Yönetmeliğe göre, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar belediyelerce toplanacak. Belediyeler bu amaçlarla ehil kişilerden oluşan ekipler kuracak. Eziyet edilmeden toplanan hayvanların herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınacak. Sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde taşınarak, geçici bakımevlerinde kısırlaştırılıp, aşılattırıldıktan sonra bırakılacak. Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak hayvanları toplayabilecek. Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ kullanılarak yakalanacak. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilecek. Uyuşturucu tüfekle yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılabilecek. Önlemlere rağmen nakil esnasında ölen sahipsiz hayvanlar derhal diğerlerinden ayrılarak, belediyelerce belirlenmiş derin çukurlara gömülerek üzeri toprakla örtülecek. Geçici bakımevlerine getirilen sahipsiz hayvanlar kayıt altına alınacak ve muayene edilecek. Gebelik tespit edilenler ayrı bölümlere alınacak. Hayvan sağlığına zarar vermeyecek ve cenin oluşumunu tamamlamamış şeklindeki gebelikler sonlandırılacak. Doğan yavruların sütten ayrılıncaya kadar geçici bakımevinde gerekli bakımı yapılacak. Geçici bakımevlerindeki tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilan panosu, internet ortamı ve diğer yayın organları ile duyuru yapılarak, sahiplendirme teşvik edilecek. Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra öngörülen şartları taşıyan kişilere kayıtlı olarak teslim edilecek. Belediye bu hizmet için ücret talep etmeyecek. Geçici bakımevlerinde 10 gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilmeyen hayvanların kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az 7 gün sonra, veteriner hekim onayıyla alındıkları ortama geri bırakılacak. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurarak hayvanların beslenmesine yardımcı olacak. Hayvanlar, hiçbir surette ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamayacak. Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde, tedavi edilemez hastalığı veya bulaşıcı hastalığı veterinerce tespit edilenler dışındaki hayvanlar öldürülemeyecek. Öldürme işleminde hayvanlara en az acı veren ve süratle ölümünü sağlayan yöntemler uygulanacak.

GEÇİCİ BAKIMEVLERİ
Yönetmeliğe göre, geçici bakımevleri, yerleşim yeri dışında, ancak elektrik, su ve yol imkanları bulunan yerlerde kurulacak. Geçici bakımevlerinde, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, hayvan yiyeceği için mutfak, muayene ve ameliyat odaları da bulunacak. Zoonoz hastalıktan ölen hayvanlar yakma ünitesi olan yerlerde yakılacak veya usulüne uygun olarak belirlenen yerlerde kireçle gömülecek.

FİLM KAHRAMANI OLMAK
Yönetmeliğe göre, hayvanların ticari amaçlı film ve benzeri çekimler ile gösterilerde kullanılacakları tüm sahneler, izne ve denetime tabi olacak. Senaryolar, hayvanlara eziyet edici tabloları içermeyecek, hayvanların yaşam haklarını zedeleyen mesajlar yer alamayacak. Hazırlan senaryoların il müdürlüğünce uygun görülerek izin verilmesi halinde çekimler gerçekleştirilecek. Pitbull Terrier ve Jananese Tosa gibi tehlikeli hayvanların reklamı ve sergilenmesi de yasaklandı. Hayvan sahipleri, film ve benzeri çekimlerde kullanılacak hayvanların, çevreye ve insanlara verecekleri zararı önlemek için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü bulunacak. Hayvanlar şiddet içeren reklam ve filmlerde kullanılmayacak. Hayvanlar, filmlerde, etolojik özelliklerine aykırı davranışlara zorlanamayacak. Reklam filmi ve film çekimi sırasında hayvanın görevini yapması için sağlığına zararlı yiyecekler verilemeyecek. Çekim sırasında hayvanın yorulduğu ve strese girdiği görülürse çalışmaya ara verilecek. Çekim sırasında hayvanların sakatlanmasına, yaralanmasına ve ölümüne sebep olabilecek yöntemler kullanılamayacak.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLEMEYECEK
Gerekli koşulları taşıdığı için öldürülmesine karar verilen hayvanların öldürme işlemi, hayvanlara en az acı veren ilaçlarla, veteriner hekim tarafından uygun bir yöntem ve anestezi dozu verilerek gerçekleştirilecek. Öldürme işlemi, şuur kaybı ve ölümü hemen gerçekleştirip, derin genel anestezi ile başlayarak, kesin ve mutlak ölümle sonuçlandırılacak. Yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemeyecek. Elektrik, ateşli silah ve boğma yöntemleriyle öldürme işlemi gerçekleştirilmeyecek.

SERTİFİKA
Halen ev ve süs hayvanı satan kişiler, bir yıl içinde eğitime katılarak sertifika alacak. Halen açık bulunan özel geçici bakımevleri, 6 ay içinde gerekli kriterleri sağlayacak. Halen açık bulunan belediye ait geçici bakımevleri ise bir yıl içinde gerekli kriterlere uygun hale getirilecek.

12 Mayıs 2006 Cuma
http://www.ntvmsnbc.com/news/372958.asp